top of page

Integritetspolicy

Yoga with Evita är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter (kallas "Oss, Våra, Vi" i detta policy text). 

Datasekretess är extremt viktigt för oss, särskilt på grund av den känsliga karaktären hos de uppgifter vi har för var och en av våra medlemmar. Vi vill vara helt öppna med dig om vilka uppgifter vi har, hur de används och behandlingen av dina uppgifter. 
Nedan följer en översikt över vår datapolicy, men om du behöver ytterligare information kontakta oss här
Genom att ge oss din information samtycker du till att vi använder den på de sätt som beskrivs nedan. 

VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN OM DIG
Vi samlar in information som:
Personlig information och icke-personlig information. 
Personlig information som vi kan samla in inkluderar följande:
- Identitetsdata som ditt namn och titel
- Kontaktuppgifter som din e-postadress, hemadress och telefonnummer 
- Användningsdata såsom hur du interagerar med vår webbplats eller nyhetsbrev
- Marknads- och kommunikationsdata som dina preferenser för att ta emot marknadsföringsinformation från Yoga med Evita och dina kommunikationspreferenser 
Icke-personlig information är data som inte avslöjar din personliga identitet som när du klickar på en länk på vår webbplats eller tittar på en ny sida, vi är inte informerade om vem som gör detta men det hjälper till att ge en inblick i hur vår webbplats är används och låter oss förbättra vår tjänst. 

 

HUR VI INSAMLAR DATA 
Vi samlar in grundläggande data från dig från vår första interaktion på sociala medier, via e-post eller till och när vi möts. Detta är ofta ditt namn och din e-postadress. De nya GDPR-bestämmelserna har gett oss möjlighet att finjustera vårt praxissystem och ge dig ytterligare transparens över dina data. 
När du besöker vår webbplats uppmanas du också att tillåta att "cookies" används. Tyvärr är dessa inte läckra godsaker som kan skrivas ut via din dator utan är istället användbara små filer med information som placeras på din dator för att bättre förbättra din övergripande webbupplevelse. En cookie innehåller ofta ett unikt nummer som kan användas för att känna igen din dator när du återvänder till en webbplats.

VAD VI GÖR MED DIN INFORMATION
Din information kan användas på en mängd olika sätt beroende på ditt förhållande till Yoga med Evita. Den kan användas för att kommunicera med dig, för att övervaka hur vi tillhandahåller information och för att framför allt hålla dig säker när du utövar yoga. Med ditt fortsatta samtycke vill vi kontakta dig då och då för att ge dig information om klasser, kursdatum, specialerbjudanden, evenemang etc. Våra nyhetsbrev skickas mindre än en gång i veckan och i många fall en gång i månaden och även om vi är partiska, så är de ofta ganska användbara och trevliga att läsa! Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att klicka längst ned i nyhetsbrevet eller genom att maila oss direkt på yogawithevita@outlook.com

DELA DINA DATA 
Din personliga information används till stor del av oss själva och alla andra personer som arbetar under "Yoga med Evita". Vi kommer aldrig att sälja eller vidarebefordra dina uppgifter till en tredje part såvida det inte krävs enligt följande:
- polis, professionella rådgivare, advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster. 
- Tillsynsmyndigheter och andra myndigheter baserade i Sverige eller Spanien och andra relevanta jurisdiktioner som kräver rapportering av bearbetnings aktiviteter under vissa omständigheter. 
- Vi kan behöva förmedla dina personuppgifter till andra företag för administratörsändamål. Vi kan ibland kräva att en tredje part utför vissa aktiviteter som att övervaka hur kunder använder webbplatsen och att skicka våra e-postmeddelanden. Tredje parter får inte använda din personliga information för sina egna syften. För dessa ändamål kan dina uppgifter överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och du samtycker till sådan överföring genom att använda webbplatsen: www.yogaevita.org

HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?
Vi sparar dina uppgifter i sju år sedan du senast använde våra tjänster. Detta beror på både skatte- och försäkringsskäl. När de sju åren har gått förfogar vi över dina uppgifter på ett säkert sätt. 

DINA RÄTTIGHETER
Du har olika rättigheter enligt dataskyddslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordningar med avseende på de personuppgifter vi har om dig. Dessa inkluderar rätten att:
- Begär tillgång till dina personuppgifter
- Begär rättelse av dina personuppgifter
- Begär radering av dina personuppgifter 
- Invända mot behandlingen av dina personuppgifter
- Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
- Begär överföring av dina personuppgifter
- Återkalla samtycke

TREDJE PART LÄNKAR
Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Yoga with Evita kontrollerar inte tredjeparts webbplatser och vi är inte ansvariga för deras integritets policy. När du lämnar denna webbplats rekommenderar vi att du läser sekretess meddelandet för varje webbplats du besöker. 

RAPPORTERA ETT DATABROTT 
Om vi blir medvetna om att det har skett ett säkerhetsintrång, vilket kommer att orsaka negativa effekter för individen vars data har kränkts, kommer vi att rapportera detta till relevant tillsynsmyndighet inom 72 timmar efter att vi fick kännedom om intrånget. Vi kommer också att meddela personen så snart som möjligt. 

ORO ELLER KLAGOMÅL 
Om du har några frågor angående din personliga information eller vår integritetspolicy, vänligen maila oss på yogawithevita@outlook.com

GRANSKA DENNA SEKRETESSPOLICY 
Vi granskar regelbundet vår integritetspolicy och kan göra ändringar då och då för att hålla oss uppdaterade med dataskyddslagstiftningen. Om vi gör några betydande förändringar i hur vi hanterar din personliga information kommer vi att klargöra detta via vår webbplats och sociala mediekanaler eller genom att kontakta dig direkt. 
Denna policy uppdaterades senast i februari 2023.

"Yoga is the place where flowers blossom"

- Amit Ray -
bottom of page