About Yoga

Breathing correctly is the most important part of yoga and meditation. EVITA is teaching a set of physical exercises and sequences designed to align the breathing, muscles, and bones. The postures are designed to open the many channels of the body, especially the main channels in the spine so that energy can flow freely. EVITA’s yoga classes are mostly being held outdoors in the shade during the summer months, weather permitting. Water yoga may also be offered. You are always very welcome to “Keep it up”

– Warm Regards EVITA!LIFE YOGA – a new direction within the big Kundalini Yoga tradition –- is about lighting our inner fire every day: filling ourselves with strength and new energy so that we can meet every day with balance and awareness.

Anyone can practice yoga, whatever the age, fitness and religion. Young or old, healthy or sick – everyone benefits from yoga. Yoga, the oldest science of life, can teach you to control stress – not just on the physical level, but also on the mental and spiritual level.

Yoga lubricates the body through physical positions. This allows the muscles and joints to move flexibly, strengthens the internal organs and stimulates circulation in the body without causing tiredness. The body finds complete relaxation in these asanas, i.e., body positions, while the so-called pranayamas or breathing exercises increase prana = inner energy. Finally, we have meditation to calm the senses.

Through yoga we can learn to control physical pain, and with the help of breathing, mental pain, and then with meditation we gain an insight into who we are. Yoga starts with the body but ends by rising above it.

Pranayama or ‘breathing exercises’

Prana is the life force which enters the body with the breath and which is metabolized from the foods we eat. Breathing exercises improve the ability of the body to metabolize prana. Also, since breathing affects emotions, breath work helps to regulate and refine the emotional sheath. Finally, breathing also represents a bridge between those physiological functions which we believe we can control (voluntary) and those which we cannot (involuntary). Adept yogis claim to be able to control metabolism, reflex, and brainwave activity — events slow or virtually stop the heartbeat.

MEDITATION:


"Research has shown that meditation offers many benefits, including regulating your stress and energy levels, improving your creative thinking and helping to contribute to professional and personal success. Just as regular exercise can make your body stronger and more flexible, regular meditation can help strengthen your mind, helping you to handle the stress and pressures of daily life.
Even better—the more you meditate, the more likely you are to reap the positive benefits of meditation".


Effects of yoga:

- Increased stress resistance             
- Balances blood pressure             
- Improved immune defence             
- Improved digestion             
- Strong, flexible muscles with endurance   

Yoga is not a theory, but a practical way of life, and:
...IT ONLY HELPS IF YOU DO IT!Vår andning - något självklart?

Den djupandning vi naturligt hade som barn har många som vuxna förlorat kontakten med, oftast beroende på stress. Med hjälp av olika andningstekniker kan vi öva upp förståelsen för att rytmen och djupet av dina andetag är relaterat till olika tillstånd av hälsa, medvetenhet och känslor. Med andningen kan vi förändra kroppens energitillstånd. Vi kan t.ex. uppnå djupare avspänning, ett lugn, stärka nervsystemet, få ökat skydd mot sjukdomar och negativitet, reducera gift från lungorna, rena blodet, tillföra mer syre till hjärnan, samt påverka helandet av den fysiska och psykiska kroppen.

Gör ett litet test på din egen andning.

• Sitt eller ligg med ryggen rak och sträck på nacken - slappna av i magen.
• Lägg ena handen nedanför din navel och andas in djupt genom näsan - känn magen höja sig.
• Andas ut helt - låt magen sjunka ihop. Upprepa fyra ggr - gör det lite långsammare, lite djupare och lite lugnare för varje gång. Vila och känn energin flöda i kroppen.
Det finns ett talesätt som säger att dina andetag är räknade, så använd dem väl!

Yoga - något för alla?

Vem som helst kan utöva yoga, oavsett ålder, kondition eller religion. Ung som gammal, frisk som sjuk - alla kan vi ha nytta av yoga. Yogan är den äldsta vetenskapen om livet. Du kan lära dig att få stressen under kontroll, inte bara på det fysiska planet utan även på det såväl mentala och själsliga planet.

I yogan smörjs kroppen genom de fysiska övningarna. Dessa gör att musklerna och lederna rör sig smidigt. Detta stärker även våra inre organ samt så stiimulerars cirkulationen i kroppen utan att orsaka trötthet. Kroppen finner fullständig avspänning, samtidigt som andningsövningarna, ökar den inre energin. Under meditationen, som för mig är yogan, stillar vi sinnet också.

Genom de fysiska övningarna och med hölp av andningen, kan vi lära oss att kontrollera både den fysiska -och den känslomässiga smärtan. Genom meditationen får vi en djupare insikt om vem vi är. Yogan börjar med kroppen, men slutar med att höja sig över den. Övning ger färdighet.
Yoga är inte en teori, utan ett praktiskt levnadssätt.

 

My favourite quotes

"With yoga you can put your future in good hands. Your own."
                                         - unknown -

"You cannot always control what goes on outside. But you can 
always control what goes on inside."
                                    - Wayne Dyer -